« Kungsfärg

När du har problem med avloppet, så kan du så klart ringa en rörjour i Göteborg som kommer och hjälper dig. Men du kan först testa att åtgärda vissa saker själv. 

Stinkande avlopp

Symtom: Ihållande obehagliga lukter kommer antingen från insidan eller utanför din fastighet.

Lösning: En egen lösning på detta problem kan vara att testa att kontrollera vattenlåset och rengöra det vid behov. Ett annat sätt är att ta ett rengöringsmedel för att desinficera och för att få bort kalk och andra avlagringar i avloppsröret. 

Det finns många olika anledningar till varför dina avlopp börjar lukta och det bör åtgärdas så snart som möjligt. Att anlita en professionell rörmokare innebär att  kan identifiera källan till lukten och åtgärda problemet snabbt. Den vanligaste luktkällan kommer från en läcka eller blockering i ett av rören.

Långsamma avlopp

Symtom: Toaletter kan ta längre tid att spola, handfat töms inte som vanligt och din dusch översvämmas ständigt; dessa är alla tecken på en långsam dränering, vilket kan bli ett allt mer frustrerande problem om det inte åtgärdas.

Lösning: Att det rinner ut långsamt kan bero på ett stopp. Det kan vara värt att anlita en rörmokare direkt om du inte vet var stoppet finns. 

Översvämning

Symtom: Vatten är där det inte ska vara! Översvämningar i ditt hem kan orsaka omfattande skador på dina golv, tak och väggar, eftersom reparationskostnaderna fortsätter att stiga ju längre du väntar med att ringa en rörmokare.

Lösning: Ring din lokala rörmokare i Göteborg omedelbart för att begränsa mängden skador som orsakas ditt hem. Ett översvämmat hus kan orsaka en mängd problem, som alla är dyra att åtgärda.

21 Feb 2023