« Kungsfärg

Allt byggande som sker i samhället, det regleras av Plan- och bygglagen, eller PBL som det även förkortas som. Denna lagstiftning är det ett måste att ha bra koll på, om man arbetar med byggen av olika slag. Så är det så att du jobbar som projektledare, som byggkonsult, som arkitekt eller som kontrollansvarig, entreprenör, småhusleverantör så är det något du bör sätta din in i! Om du inte har dessa kunskaper, så är det rätt smart att gå en PBL grundkurs.

Vad innehåller en PBL kurs?

I en PBL kurs så finns det flera delar. Bland annat handlar det om plansystemet, som då omfattar översiktsplan och områdesbestämmelser samt detaljplaner. Även hur dessa tas fram. I kursen ingår även bygglovsprocessen som i sig har flera olika delar så som förhandsbesked och bygglov samt marklov och rivningslov.

Kursen innehåller även allt om byggprocessen. En byggprocess idag är ju rätt så omfattande. Så att ha koll på det är ett måste.

I kursen får du även lära dig mer om tillsyn och sanktioner. Sådana kan en kommun ta till om det är så att en byggherre inte gör som lagen säger.

Målet med en sådan här kurs är att du ska kunna få en god förstålse för plan- och bygglagen.

Var kan man gå en PBL kurs?

Det finns idag många aktörer som har denna typ av kurs. En av dem är Byggutbildarna. Hos dem kan du även hitta andra bra utbildningar. 

4 Apr 2022