« Kungsfärg

Källarfönster bidrar till en trevligare miljö i gillestugor och boytor under marknivå men de kan också vara en källa till många problem. När man bygger hus med fönster på eller under marknivå måste man ta med saker som regn och översvämningar. Allt det vattnet vill nedåt och om ditt fönster inte har rätt förutsättningar kommer du att få en källare fylld med vatten - och det är inget man önskar ens sin värste fiende. 

Så minimerar du risken för vattenläckor

På bilden ser du en lösning som gör att vattnet inte kan komma nära fönstret. Det leder vattnet runt öppningen och så länge sargen är tillräckligt djupt nere i marken så finns det ingen möjlighet för vattnet att komma in. 

Det tar dock inte bort behovet för dränering! Om du vill säkra ditt hem mot fuktskador, problem med värme som släpps ut eller om du behöver laga sprickor i din fasad kan vi rekommendera att du vänder till embab.se som har många års erfarenhet av dränering och andra markarbeten av olika slag. 

Om vattnet redan kommit in

har du redan fått in vatten huset så är det inte kört. Man kan i efterhand installera olika slags skydd för att inte råka ut för samma problem i framtiden. Det är "bara" att gräva bort jord och sand runt huset, lägga dränering och se till att alla hål under marknivå antingen är tätade eller har en skyddsbarriär. Då kommer du få en torr och fin källare igen efter att du torkat upp vattnet som kom in såklart. 

8 Aug 2022